Grundläggande svenska med IT

Grundläggande med IT-

för dig som har ett annat modersmål än svenska

På den här kursen studerar vi det svenska språket på grundläggande nivå. Vi utvecklar vår svenska genom att läsa, skriva och samtala om ämnen som intresserar oss. Ofta diskuterar vi aktuella frågor i samhället och våra egna erfarenheter.

IT-kunskaper

I kursen fördjupar du också dina IT-kunskaper. Idag kan man göra det mesta med datorn. Det finns snart inget jobb där du inte behöver använda dator. I den här kursen får du lära dig hur datorn och Windows fungerar utifrån ditt intresse och förmåga. Du fördjupar också dina kunskaper om Office-paket och datorns uppbyggnad. Vi går genom vad man bör kunna for att använda dator på en arbetsplats samt jobbsökning, och vi tar en del av källkritik och utmaningar på internet. Utöver det jobbar vi medgrundläggande webbdesign.

Kursdeltagarna har stora möjligheter att påverka innehållet i kursen efter vad gruppen har för förkunskaper och intressen.

För att underlätta studierna erbjuder vi:

  • Återkommande personligt samtal
  • Anpassning av undervisningen
  • Stödundervisning
  • Möjlighet till läs-och skrivträning

Inträdeskrav

Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har språkkunskaper i svenska motsvarande Sfi D.

Ämnen

Karaktärsämnen är IT-kunskap och svenska som andraspråk. Du läser också engelska, samhällskunskap och matematik.

Mål med studierna

Målet med studierna är att du ska skaffa dig grundskolekompetens för att kunna börja gymnasiet. Kursen är på två terminer.

Temadagar

Under året har vi några temadagar då vi arbetar med ett speciellt ämnesområde, exempelvis internationella frågor, miljö eller kulturfrågor.

Praktik

Vi erbjuder möjlighet till en veckas praktik. Du tar själv initiativ att söka praktik på en arbetsplats du vill lära känna.

Intyg

Efter avslutad kurs får du dels ett intyg med vilka ämnen och i vilken omfattning du läst dem, dels ett intyg med studieomdöme enligt folkhögskolans 7-gradiga skala.
Läs mer om studieomdömehttps://www.folkhogskola.nu

Kostnader

Vad det kostar att studera på Mullsjö folkhögskola kan du läsa om under fliken: Om folkhögskolan/Kostnader

Tider

Läsår 2022-23:
Hösttermin: 22 aug –16 dec 2022
Vårtermin: 9 jan – 2 juni 2023

Läsår 2023-24:
Hösttermin: 21 aug – 15 dec 2023
Vårtermin: 8 jan – 31 maj 2024

Ansökan

Du söker via Schoolsoft eller på folkhögskolans ansökningsformulär. Du är välkommen med din ansökan under hela året. Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mejl till info@mullsjofolkhogskola.se