Skulptera i lera vt 2023 (fulltecknad)

Den här distanskursen vänder sig till dig som gillar att skapa tredimensionellt i lera.

Målet med kursen är att du ska få ökade kunskaper i skulpterande, i att hantera lera som material och tips på hur du ska arbeta med leran för att t ex undvika sprickbildning. Du kommer även att få öva upp ditt formseende och utveckla din skapandeprocess. Med andra ord, att du ska komma igång med ditt eget skapande och få lust att fortsätta. Vi har gemensamma genomgångar och uppgifter men du får även individuell handledning.

Utbildningen består av tre intensiva helgträffar med olika teman. Mellan träffarna arbetar du med individuella hemuppgifter och vi håller kontakten via ett digitalt klassrum där du kan få stöttning och konstruktiv kritik av både kursledaren och kurskamraterna.

Tema under de fysiska träffarna:

  • Träff 1: Modellstudier efter levande modell i olika sorters stengodslera.
  • Träff 2: Du får lära dig en teknik för att göra skulpturer som kan stå på egna ben.
  • Träff 3: Fri skulptur efter egna idéer och önskemål.

OBS! Bränning ingår endast på träff 2.

 

Kurstid

9 januari – 2 juni 2023

Fysiska träffar

Utbildningen är en distanskurs på halvfart som innefattar tre obligatoriska helgträffar på skolan. Mellan träffarna håller vi kontakt via en digital plattform.

Träff 1: 13-15 januari
Träff 2: 3-5 mars
Träff 3: 5-7 maj

De tre fysiska träffarna startar kl. 10.00 på fredagen och avslutas ca kl. 15.00 på söndagen.
Incheckning från kl. 09.30 på fredagen.

Ansökan

Skriv ett personligt brev där du berättar om dina erfarenheter inom området och ev tidigare utbildningar. Vi vill även att du skriver om dina egna mål och förväntningar som du på har på kursen.

Ansökan gör du via Schoolsoft

15 oktober:
Sista ansökningsdag!
Därefter får du via e-post, besked om du blivit antagen eller ej.

15 november:
Sista dagen att tacka ja eller nej till kursplatsen, vilket du gör inloggad i Schoolsoft.

15 december:
Sista dagen för inbetalning av bekräftelseavgift på 400 kr

Kostnad

Helpension
9 110 kr (inkl. bekräftelseavgift). Delfaktureras med 1/3 per gång.

Bekräftelseavgift
400 kr, betalas senast 15 dec till bankgiro 407-3326

  • Kostnader för förbrukningsmaterial och eventuell kurslitteratur tillkommer.
  • Önskar du boka in en extranatt samt frukost tillkommer 410 kr/tillfälle.

Vårt kurskoncept innebär helpension (mat + logi).
Vid eventuella förhinder att delta under någon av de obligatoriska träffarna, krävs läkarintyg för återbetalning.

Kursledare

Jenny Söderlund, konstnär och utbildad bildlärare. Undervisar i måleri på Mullsjö folkhögskola.

www.instagram.com//jennyskonst.se

www.jennyskonst.se

Kursnummer: 2302
Kurstid: Fysiska träffar: 13-15 jan, 3-5 mars , 5-7 maj
Pris: Helpension: 9 110 kr (inkl. bekräftelseavgiften på 400 kr). Delfaktureras med 1/3 per gång.