Paulusprogrammet 2.0

 
 
 
”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten” (1 Kor 3:6)

Image

En distanskurs om missionella initiativ och nya sätt att vara kyrka

Paulusprogrammet är en 1-årig distanskurs om hur vi kan nå ut med evangeliet och bygga församlingar i Sverige idag. Den handlar både om att starta nya församlingar och att utveckla gamla. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av missionella initiativ och nya sätt att vara kyrka. Du kanske är på gång att plantera en ny församling eller jobbar med utveckling och förändring i en gemenskap som funnits i många år. Du kanske står i en återplantering av en gammal församling som hotas av nedläggning. Du kanske brottas med din kallelse eller har en vision som du inte har börjat förverkliga än. Din församling kanske ska bli moderförsamling till ett nytt initiativ. Om något av detta stämmer på dig så är den här  kursen för dig.

Image

Kursens upplägg

Deltagarna träffas på Mullsjö folkhögskola vid fyra tillfällen under läsåret. Mellan träffarna läser man litteratur, skriver rapporter, gör fältstudier och samtalar via nätet. Den obligatoriska litteraturen är på svenska och omfattar ca 900 sidor. Studietiden är beräknad till i genomsnitt ca 5 timmar per vecka (12,5 %).

Kurstider

Nästa omgång av Paulusprogrammet 2.0 är 29/8 – 23/12 2022, 9/1 – 26/5 2023

Träffarna på Mullsjö folkhögskola är den:

3-4/10 2022
14-15/11 2022
9-10/1 2023
17-18/4 2023

Träffarna börjar med fika kl. 10.00 på måndagen och slutar kl. 15 på tisdagen.


Kursinnehåll

Kursen tar upp en rad ämnen som är aktuella inom ämnesområdet. Bland ämnena finns bland annat följande rubriker:

 • Ledarskap i Guds rike
 • Missionella lärjungar och församlingar
 • Omvärldsanalys – Att förstå den kultur vi lever i
 • Att leda människor till tro i vår tid
 • Bibliska perspektiv på församlingsutveckling och församlingsplantering
 • Församlingens DNA
 • Nya sätt att vara kyrka
 • Olika församlingsmodeller och strukturer

Lärare

 • Jonas Melin, pionjärkonsulent i SAM med ansvar för församlingsplantering och församlingsutveckling
 • Ida-Maria Brengesjö, pastor i Habo Missionskyrka, församlingsutvecklare, Equmeniakyrkan Region Öst
 • Sara Linnarsson, pastor i Laholms församlingsgemenskap (SAM)
 • Gunnel Noreliusson, pastor och församlingshandledare inom Equmeniakyrkan
 • Peter Svanberg, pastor i Västerportkyrkan, Kalmar (Equmeniakyrkan/EFK)

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri. Deltagarna betalar för litteratur, mat och logi på Mullsjö folkhögskola och resor. Kostnaden för mat och logi i enkelrum är 873 kr per träff. Endast mat kostar 498 kr (frukost ingår inte).

Arrangörer: Svenska Alliansmissionen, Equmeniakyrkan Region Öst, Mullsjö folkhögskola

Information och anmälan

Anmälan senast 15 augusti sker till Svenska Alliansmissionen:
Jonas Melin, jonas.melin@alliansmissionen.se, 076-190 53 88

Anmälan ska innehålla:

 • Namn, personnummer, postadress, mejladress och telefonnummer.
 • Ett personligt brev om vem du är och varför du vill gå kursen.
 • Namn på en referent som kan rekommendera dig.

Är du intresserad av och vill veta mer om Paulusprogrammet 2.0?
Välkommen att kontakta:
Jonas Melin
Pionjärkonsulent med ansvar för församlingsplantering och församlingsutveckling, SAM