Kontakt

Postadress:

Box 3
565 21 Mullsjö
Telefon: +46 (0)392-374 00 (växel)

Besöksadress:

Björksätersvägen 4-8

info@mullsjofolkhogskola.se
Bankgiro: 407-3326

Personal

Skolexpedition

Annika Freding

Rektor
Telefon: 0392-374 17, 073-748 36 10
annika.freding@mullsjofolkhogskola.se

Eva Wahlgren

Ekonomi, fastighets- och IT-ansvarig
Telefon: 0392-374 08, 072-601 79 16
eva.wahlgren@mullsjofolkhogskola.se

Ami Blom

Bitr. rektor, Kurs & konferens
Telefon: 0392-374 19, 079-585 96 08
ami.blom@mullsjofolkhogskola.se

Annelie Lundstedt

Skoladministratör
Telefon: 0392-374 16, 072-601 79 18
annelie.lundstedt@mullsjofolkhogskola.se

Helena Nilsdotter

Receptionist
Telefon: 0392-374 00
helena.nilsdotter@mullsjofolkhogskola.se

Emelie Moberg

Internatföreståndare, Städledare, Elevassistent/resursperson
Telefon: 0392-77 30 20, 072-601 79 28
emelie.moberg@mullsjofolkhogskola.se

Kurs och konferens

Ami Blom

Bitr. rektor, Kurs & konferens
Telefon: 0392-374 19, 079-585 96 08
ami.blom@mullsjofolkhogskola.se

Anna Sandin

Kurs & konferens
Telefon: 0392-374 18
anna.sandin@mullsjofolkhogskola.se

Linjeföreståndare

Jeanette Axenfjord

Keramiklärare på Konst & Form
Telefon: 0392-374 28, 072-601 79 20
jeanette.axenfjord@mullsjofolkhogskola.se

Mats Eriksson

Lärare på Allmän kurs, IT
Telefon: 0392-374 11, 072-601 79 21
mats.eriksson@mullsjofolkhogskola.se

Olle Härdne

Lärare på KRIK-linjen
Telefon:
olle.hardne@krik.se

Angelika Blom

Lärare på Socialpedagogutbildningen, Samtalsstöd
Telefon: 0392-374 38, 072-601 79 22
angelika.blom@mullsjofolkhogskola.se

Diana Samuelsson

Lärare på Kungsporten/teckenspråk/tolk/samordnar kurser för personer med dövblindhet
Telefon: 0392-374 25, 079-585 78 13
diana.samuelsson@mullsjofolkhogskola.se

Lärare

Veronica Gustafsson

Lärare på Allmän kurs
Telefon: 0392-374 39, 072-601 79 27
veronica.gustafsson@mullsjofolkhogskola.se

Elisabeth Gillving Pettersson

Lärare på Allmän kurs
Telefon: 0392-374 36
elisabeth.gillving.pettersson@mullsjofolkhogskola.se

Jeanette Axenfjord

Keramiklärare på Konst & Form
Telefon: 0392-374 28, 072-601 79 20
jeanette.axenfjord@mullsjofolkhogskola.se

Mats Eriksson

Lärare på Allmän kurs, IT
Telefon: 0392-374 11, 072-601 79 21
mats.eriksson@mullsjofolkhogskola.se

Pär Gunnarsson

Lärare
Telefon: 0392-374 00
par.gunnarsson@mullsjofolkhogskola.se

Hans Hägglund (tjänstledig)

Lärare på Allmän kurs
Telefon: 0392-374 29, 072-601 79 11
hans.hagglund@mullsjofolkhogskola.se

Cecilia Lundberg

Vik. lärare, Elevassistent
Telefon: 0392-374 37, 072-601 79 10
cecilia.lundberg@mullsjofolkhogskola.se

Ellinor Johansson

Keramiklärare på Konst & Form
Telefon: 0392-374 27, 072-601 79 12
ellinor.johansson@mullsjofolkhogskola.se

Elisabeth Johansson Jonsson

Textillärare på Konst & Form
Telefon: 0392-374 33, 072-601 79 13
elisabeth.johansson.jonsson@mullsjofolkhogskola.se

Anna Neudorf

Lärare silversmide
Telefon: 0392-374 00
anna.neudorf@mullsjofolkhogskola.se

My Chiacchiero

Sömnadslärare Konst & Form
Telefon: 0392-374 00
my.chiacchiero@mullsjofolkhogskola.se

Maria Boeryd

Lärare på Allmän kurs, Socialpedagogutbildningen
Telefon: 0392-77 30 34, 079-585 78 43
maria.boeryd@mullsjofolkhogskola.se

Jaana Plate

Fotolärare på Konst & Form
Telefon: 0392-374 26, 079-585 78 11
jaana.plate@mullsjofolkhogskola.se

Jenny Söderlund

Bildlärare på Konst & Form
Telefon: 0392-374 23, 079-585 78 07
jenny.soderlund@mullsjofolkhogskola.se

Rebecka Zacho

Textillärare på Konst & Form
Telefon: 0392-77 30 35, 079-585 78 44
rebecka.zacho@mullsjofolkhogskola.se

Olle Härdne

Lärare på KRIK-linjen
Telefon:
olle.hardne@krik.se

Therese Stewart

Lärare på Allmän kurs
Telefon: 0392-374 30, 079-585 78 12
therese.stewart@mullsjofolkhogskola.se

Angelika Blom

Lärare på Socialpedagogutbildningen, Samtalsstöd
Telefon: 0392-374 38, 072-601 79 22
angelika.blom@mullsjofolkhogskola.se

Diana Samuelsson

Lärare på Kungsporten/teckenspråk/tolk/samordnar kurser för personer med dövblindhet
Telefon: 0392-374 25, 079-585 78 13
diana.samuelsson@mullsjofolkhogskola.se

Tolkar

Diana Samuelsson

Lärare på Kungsporten/teckenspråk/tolk/samordnar kurser för personer med dövblindhet
Telefon: 0392-374 25, 079-585 78 13
diana.samuelsson@mullsjofolkhogskola.se

Kök

Pia Bernhardsson

Kock
Telefon: 0392-374 12
pia.bernhardsson@mullsjofolkhogskola.se

Johan Hultin

Kökschef och kock
Telefon: 0392-374 12
johan.hultin@mullsjofolkhogskola.se

Charlotte Persson

Kock
Telefon: 0392-374 12
charlotte.persson@mullsjofolkhogskola.se

Johanna Wremer

Kock
Telefon: 0392-374 12
johanna.wremer@mullsjofolkhogskola.se

Martina Höglund

Ekonomibiträde
Telefon: 0392-374 12
martina.hoglund@mullsjofolkhogskola.se

Bibliotek och material

Vaktmästare – Jourhavande vaktmästare tel 0730-55 55 94

Mats Norgren

Vaktmästare
Telefon: 0392-374 02
mats.norgren@mullsjofolkhogskola.se

Peter Holgersson

Vaktmästare
Telefon: 0392-374 02
peter.holgersson@mullsjofolkhogskola.se

Tekniker

Famia Karkanni

Tekniker, IT
Telefon: 0392-374 35
famia.karkanni@mullsjofolkhogskola.se

Lokalvård

Frida Lindstedt

Elevassistent, Lokalvårdare
Telefon: 0392-374 00, 079-585 78 51
frida.lindstedt@mullsjofolkhogskola.se

Kristina Tranell

Lokalvårdare
Telefon: 0392-374 00
kristina.tranell@mullsjofolkhogskola.se

Emelie Moberg

Internatföreståndare, Städledare, Elevassistent/resursperson
Telefon: 0392-77 30 20, 072-601 79 28
emelie.moberg@mullsjofolkhogskola.se

Elevvård

Frida Lindstedt

Elevassistent, Lokalvårdare
Telefon: 0392-374 00, 079-585 78 51
frida.lindstedt@mullsjofolkhogskola.se

Cecilia Lundberg

Vik. lärare, Elevassistent
Telefon: 0392-374 37, 072-601 79 10
cecilia.lundberg@mullsjofolkhogskola.se

Emelie Moberg

Internatföreståndare, Städledare, Elevassistent/resursperson
Telefon: 0392-77 30 20, 072-601 79 28
emelie.moberg@mullsjofolkhogskola.se

Angelika Blom

Lärare på Socialpedagogutbildningen, Samtalsstöd
Telefon: 0392-374 38, 072-601 79 22
angelika.blom@mullsjofolkhogskola.se