Självhushållningsfestival på Allmogegården

Självhushållningsfestival på Allmogegården

Självhushållning och hållbar livsstil lockar. Inte minst har det märkts när intresset för kursen Småbrukarlinjen har blivit så stort. Otroligt nog har snart första året på kursen passerat och nu finns en ny möjlighet för dig att prova på ett liv där självhushållning ständigt står i fokus.

På Allmogegården är man aldrig sysslolös. Nyligen anordnades en festival. En självhushållningsfestival. Det bjöds på rågbröd med egentillverkat smör och ost av flera smaker, liksom egenodlade grönsaker. Maria Larsson och Bengt Sjöberg, som bor och lever på gården, berättade om Småbrukarlinjen. Inte minst fick deltagarna på kursen mycket beröm för hur de tagit till sig undervisning och erfarenheter under året. Förutom god mat bjöd dagen på föreläsningar och olika workshops, där man fick prova på spännande saker såsom hästkörning och osttillverkning.

Vill du under ett år leva på en gård där du får lära dig traditionell matlagning från grunden? Inläggningar, torka, konservera, mjölksyra, safta, sylta, salta, röka. Där du får lära dig om kretslopp & resursanvändning, arbetskörning med häst men även restaurering av slåtter-, hag- och ängsmarker och mycket, mycket annat. Kursstart är i januari 2018!

Din ansökan ska vara inne senast 15 november.
Har du frågor om livet på Allmogegården och utbildningen, kontakta Maria Larsson: maria@allmogegarden.se

Fotograf: Tell-Inge Leandersson