WEBBANMÄLAN 2024

Anmäl dig till våra kurser 2024

Följ nedanstående länk för att komma till de olika anmälningsformulären:

Veckoslutskurser:
Webbanmälan

Sommarkurser:
Sommarkurser v 26
Sommarkurser v 31

Information om hur du anmäler dig till våra kurser:

Kurserna har ett begränsat antal deltagare och vi tillämpar löpande antagningar. Vid antagning prioriteras de kursdeltagare som väljer helpension. Du kan enbart göra en giltig kursanmälan via det webbformulär som du når via ovanstående länkar.
Besked om du fått en kursplats alt reservplats, får du som senast i januari månad.
För att gå våra veckoslut- samt sommarkurser måste du ha fyllt 18 år.

Betalning sker via faktura, vilken skickas till dig via mejladressen du har uppgett.
Den första delbetalningen på 1000 kr är din anmälningsavgift, vilken du inom 15 dagar efter att du fått fakturan betalar för att bekräfta din kursplats. Faktura skickas även på resterande del av helpensionsavgiften. Betalning ska vara skolan tillhanda senast 30 dagar före kursstart.

Avbeställning måste alltid ske skriftligt.
Om Du blir förhindrad att delta i kursen, betalar vi tillbaka avgiften minus 1000 kr.
Avbokar du din plats senare än 20 dagar innan kursstart betalas 50% av avgiften tillbaka.
Vid sjukdom krävs sjukintyg för att återfå inbetald kursavgift.

Vid för få anmälningar kan en kurs bli inställd. Då betalas hela avgiften tillbaka till dig.

Vårt kurskoncept innebär helpension. Kostnader för förbrukningsmaterial och eventuell kurslitteratur tillkommer.
Brev från kursledning skickas ca 2-3 veckor före kursstart.

Du kan fortfarande söka till kurserna som är fulltecknade, men du hamnar per automatik på en reservplats.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till:

Mullsjö folkhögskola
Box 3
565 21 Mullsjö
Besöksadress:
Björksätersvägen 4
Tel 0392-374 00
e-post info@mullsjofolkhogskola.se