För personer med syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet

 • Vi erbjuder flera spännande kurser

  Vi erbjuder flera spännande kurser

 • Du lär dig använda dina hjälpmedelsprogram

  Du lär dig använda dina hjälpmedelsprogram

 • Friskvård och hälsa...

  Friskvård och hälsa...

 • där du får prova på olika aktiviteter

  där du får prova på olika aktiviteter

 • På kurserna möter du Tommy, Diana och Birgitta

  På kurserna möter du Tommy, Diana och Birgitta

 • Välkommen till Mullsjö folkhögskola

  Välkommen till Mullsjö folkhögskola

 

Mullsjö folkhögskolas arbete för personer med syn- och hörselnedsättning, dövblindhet är en viktig del av skolans profil och vi ser stolt tillbaka på snart fyrtio års anordnande av inspirerande samt givande kurser.

Kursveckorna är något vi ser fram emot, då vi vet att de ger mycket både till deltagaren och till oss på skolan. Variationen av människor, samtalen, skratten samt att få utvecklas tillsammans anser vi är den bästa formen av lärande. Att dessutom kunna erbjuda kurser i den vackra miljö vi är omgivna av, känns fantastiskt.

Hjärtligt välkommen att delta på en eller flera av våra kurser!

Mullsjö folkhögskola erbjuder under 2023 följande 6 kurser som är utformade efter det behov som finns för personer med dövblindhet.

Se mer bilder från några av de olika kurserna

Mullsjö folkhögskola erbjuder följande kurser 2023:

Kommunikation/data/iPad/iPhone vecka 8, 20-24 februari

På datakurserna vill vi ge dig verktyg så att du kan använda din dator, iPad/iPhone på ett effektivt sätt i din hemmiljö. Du har egen undervisning och utformar, tillsammans med din lärare, innehållet i kursen för att passa dig. Det kan t ex handla om e-post, sociala medier, betala räkningar eller ordbehandling. Tillsammans hittar vi nya lösningar, t ex telefon- och datorfunktioner eller appar som du som person med dövblindhet kan ha nytta av i din vardag. Vi använder oss förstås av dina hjälpmedelsprogram i processen.

Sista anmälningsdag 2023-01-05

Socialhaptiska signaler, vecka 12, 20-24 mars

Socialhaptiska signaler är ett komplement till ditt kommunikationssätt, vare sig det är tydligt tal, taktilt- eller anpassat teckenspråk. Signalerna används för att förmedla känslor och reaktioner som människor i din omgivning uppvisar och är ett effektivt sätt att få en uppfattning om former och storlekar och om miljön du befinner dig i. Under kursen provar du dig fram, tillsammans med din dövblindtolk, och hittar det sätt att använda signalerna som passar just dig. Vi blandar information med praktisk träning under spännande aktiviteter vi tar oss an tillsammans.

Sista anmälningsdag 2023-02-03

Kreativa taktila sinnen, v 24, 12-16 juni

När synen och hörseln förändras för personer med dövblindhet, ökar behovet av övriga sinnesintryck. På kursen arbetar vi med alla olika sinnen. Vi lär oss om taktila, kinestetiska och haptiska intryck. Våra duktiga konstpedagoger handleder dig i arbetet och ger dig verktyg att uttrycka dig på. Din livssituation som person med dövblindhet blir inspirationen till dina verk och processen och resultatet blir underlag till givande diskussioner under kursen.

Sista anmälningsdag 2023-04-28

Ledarhundsförarutbildning, v 38, 18-22 september

Denna kurs är för dig med dövblindhet som har ledarhund. Instruktörerna från SRF’s (Synskadades Riksförbund) ledarhundsverksamhet utformar, tillsammans med dig och din ledarhund, kursens innehåll efter era specifika behov. Vi blandar praktisk träning och föreläsningar med visitation av din ledarhund. Tillsammans utbyter vi erfarenheter och pratar om ledarhunden som hjälpmedel specifikt för personer med dövblindhet.

Sista anmälningsdag 2023-08-11

Friskvård och hälsa – återhämtning v 42, 16-20 oktober

Kursen i friskvård och hälsa är för dig med dövblindhet som behöver hitta strategier för återhämtning i din hemmiljö. Att leva som person med dövblindhet är ofta psykiskt belastande, energikrävande och kräver stora insatser. Återhämtning är en viktig del för att förebygga att den psykiska och fysiska hälsan påverkas negativt.
Föreläsare, samtal och aktiviteter är väl anpassade för kursens tema och målgrupp. Tillsammans försöker vi göra en stärkande och energigivande livsplanering.

Sista anmälningsdag 2023-09-01

Kommunikation/Data/iPad/iPhone v 47, 20-24 november

På datakurserna vill vi ge dig verktyg så att du kan använda din dator, iPad/iPhone på ett effektivt sätt i din hemmiljö. Du har egen undervisning och utformar, tillsammans med din lärare, innehållet i kursen för att passa dig. Det kan t ex handla om e-post, sociala medier, betala räkningar eller ordbehandling. Tillsammans hittar vi nya lösningar, t ex telefon- och datorfunktioner eller appar som du som person med dövblindhet kan ha nytta av i din vardag. Vi använder oss förstås av dina hjälpmedelsprogram i processen.

Sista anmälningsdag 2023-10-13

Varmt välkommen på kurs till oss på Mullsjö folkhögskola
Tänk på att kontakta ditt dövblindteam innan du gör din anmälan till kursen.

För frågor och anmälan kontakta kursansvarig,
Diana Samuelsson.
E-post: diana.samuelsson@mullsjofolkhogskola.se
Mobil: 070-224 60 34