För personer med syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet

 • Vi erbjuder flera spännande kurser

  Vi erbjuder flera spännande kurser

 • Du lär dig använda dina hjälpmedelsprogram

  Du lär dig använda dina hjälpmedelsprogram

 • Friskvård och hälsa...

  Friskvård och hälsa...

 • där du får prova på olika aktiviteter

  där du får prova på olika aktiviteter

 • På kurserna möter du Tommy, Diana och Birgitta

  På kurserna möter du Tommy, Diana och Birgitta

 • Välkommen till Mullsjö folkhögskola

  Välkommen till Mullsjö folkhögskola

 

Mullsjö folkhögskolas arbete för personer med syn- och hörselnedsättning, dövblindhet är en viktig del av skolans profil och vi ser stolt tillbaka på snart fyrtio års anordnande av inspirerande samt givande kurser.

Vi på Mullsjö folkhögskola ser fram emot att träffa nya och gamla deltagare på våra olika kurser 2024!
Här finns det tid och utrymme för dig som deltagare att lyfta frågor, tankar om dövblindhet och utvecklas för att få kunskap som ger dig möjlighet att höja din livskvalitet i din hemmiljö.
I en god folkbildningsmiljö, värnar vi på Mullsjö folkhögskola om våra kurser som riktar sig till personer med dövblindhet.
Hjärtligt välkommen till en eller flera kurser!

Mullsjö folkhögskola erbjuder under 2024 följande 6 kurser som är utformade efter det behov som finns för personer med dövblindhet.

Se mer bilder från några av de olika kurserna

Mullsjö folkhögskola erbjuder följande kurser 2024:

Datakurs, iPad och iPhone, vecka 8, 19 – 23 februari

Vi hälsar dig varmt välkommen till denna datakurs, en vecka av fördjupning i teknikens värld. Du som person med dövblindhet kommer att få individuella lektioner med din datalärare och ditt kunskapsbehov kommer utforma innehållet i kursen. Det kan till exempel handla om e-post, ordbehandling, sociala medier, betala räkningar digitalt eller olika applikationer (appar). Vi använder oss av dina hjälpmedelsprogram i processen.

Sista anmälningsdag 2024-01-08

Socialhaptiska signaler, vecka 11, 11-15 mars

Socialhaptiska signaler är ett värdefullt verktyg för att du som person med dövblindhet ska kunna känna dig mer delaktig i den situation du befinner dig i. Socialhaptiska signaler är ett komplement till ditt kommunikationssätt och avsedd att beskriva reaktioner och känslor i samtal och miljön runt omkring dig. I samarbete med NKCDB (Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor) kommer föreläsare där vi tillsammans blandar teori med praktiska aktiviteter under hela kursen.

Sista anmälningsdag 2024-01-29

Kreativa taktila sinnen vecka 24, 10–14 juni

Denna kreativa kurs är för personer med dövblindhet som vill öppna upp och använda andra sinnen (förutom syn- och hörsel) på olika stimulerande sätt. Vi lär oss om taktila, kinestetiska och haptiska intryck. Konstpedagogerna på kursen ger dig verktyg så att du kan kommunicera och beskriva din livssituation genom olika sinnen. Du hittar inspirationen till dina verk i din vardag och processen skapar underlag till givande diskussioner om dövblindhet.

Sista anmälningsdag 2024-04-29

Ledarhundsförarutbildning, vecka 38, 16-20 september

Kursen är för dig som har dövblindhet och ledarhund som hjälpmedel.
Instruktörerna från Ledarhundsverksamheten utformar tillsammans med dig och din ledarhund, kursens innehåll efter era specifika behov. Vi blandar praktisk träning och föreläsningar med visitation av din ledarhund. Tillsammans utbyter vi erfarenheter och pratar om ledarhunden som hjälpmedel specifikt för personer med dövblindhet.

Sista anmälningsdag 2024-08-05

Friskvård och hälsa – återhämtning, vecka 42, 14-18 oktober

Kursen i Friskvård och hälsa har temat återhämtning. För att få ihop livspusslet för personer med dövblindhet där många saker i vardagen är energidränerande är återhämtning en viktig del för det psykiska och det fysiska välmåendet. På kursen kommer föreläsare i ämnet och det blir aktiviteter som är väl anpassade för personer med dövblindhet och kursens tema. Tillsammans gör vi en stärkande och energigivande livsplanering som passar in i din vardag.

Sista anmälningsdag 2024-09-02

Datakurs, iPad och iPhone, vecka 47,18-22 november

Vi hälsar dig varmt välkommen till denna datakurs, en vecka av fördjupning i teknikens värld. Du som person med dövblindhet kommer att få individuella lektioner med din datalärare och ditt kunskapsbehov kommer utforma innehållet i kursen. Det kan till exempel handla om e-post, ordbehandling, sociala medier, betala räkningar digitalt eller olika applikationer (appar). Vi använder oss av dina hjälpmedelsprogram i processen.

Sista anmälningsdag 2024-10-07

Varmt välkommen på kurs till oss på Mullsjö folkhögskola
Tänk på att kontakta ditt dövblindteam innan du gör din anmälan till kursen.

För frågor och anmälan kontakta kursansvarig,
Diana Samuelsson.
E-post: diana.samuelsson@mullsjofolkhogskola.se
Mobil: 079-585 78 13