FSDB

Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB

  • FSDB är en intresseorganisation för personer med dövblindhet i Sverige.
  • FSDB ska utifrån principen om alla människors lika värde arbeta för att alla personer med dövblindhet har rätt till full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.
  • FSDB arbetar också för att bryta den isolering som kan följa av dövblindhetens funktionshinder samt främja kontakter såväl mellan personer med dövblindhet som mellan personer med dövblindhet och andra människor.
  • Besök gärna FSDB hemsida: www.fsdb.org