Akademi för Ledarskap och Teologi

 

I samverkan med ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi) och ett antal folkhögskolor utbildas framtidens pastorer, församlingsledare och missionärer. Det största samverkansprogrammet är det två- till fyraåriga Pastors- och Ledarprogrammet som kombinerar folkhögskolekurser med högskolestudier vid ALT och kan leda till ett två-, tre-, eller fyraårigt diplom samt en högskole- eller kandidatexamen i teologi. Dessutom erbjuds två terminsprogram, DIOS (Terminen för diakonalt och socialt arbete) och PROMIS (Programmet för mission och interkulturella studier), samt det vi kallar lördagskurser, som ges över en termin med fyra fysiska träffar.

Läs mer och ansök på altutbildning.se.