Socialpedagog

Fördjupning Neuropsykologiska funktionsnedsättningar (NPF) och Samsjuklighet

 • Sista ansökningsdag: 15 oktober 2024

Socialpedagog är en 2-årig eftergymnasial yrkesutbildning som rustar dig för ett arbete där du möter människor med exempelvis en beroendeproblematik, psykisk ohälsa eller NPF.

Utbildningen ger dig en bred syn på hur du kan bemöta människor i olika åldrar och sammanhang med olika bakgrund och erfarenhet. Du kommer få en betydelsefull verktygslåda som innehåller både stora och små redskap. Kanske inte hammare och spik, utan verktyg i form av samtalsmetoder, förståelse, hjälpmedel, struktur och mycket annat som är nödvändigt för att kunna motivera människor till en ny vardag.

Mullsjö folkhögskola ligger naturskönt, där sjö och skog finns runt hörnet. Vi vet att naturen har en hälsofrämjande kraft, vilket självklart kommer vävas in i utbildningen. I utbildningen ingår friluftsliv med övernattning där vi utgår från naturens resurser i olika övningar. Genom att anordna aktiviteter i grupp lär vi oss att planera, genomföra och utvärdera. Det är viktigt att träna samt reflektera över sitt ledarskap.

Att arbeta som socialpedagog är krävande. Som i många andra yrken, är du ditt främsta verktyg. Under utbildningen lägger vi därför stor vikt vid att du ska må bra under ditt yrkesliv. Vår ambition är att ge dig de bästa verktygen och vi kommer bland annat att fokusera på följande områden:
Min egen hälsa
Vem är jag – jag som ett arbetsverktyg
Hälsoperspektiv och hälsofrämjande arbetssätt
Livsåskådning

Neuropsykologiska funktionsnedsättningar (NPF) och Samsjuklighet
Som utbildad socialpedagog kommer du, oavsett vilken arbetsplats du hamnar på, troligtvis möta en eller flera som har någon form av NPF. De vanligaste är ADHD, AST, Tourettes syndrom eller språkstörning.
Samsjuklighet innebär att det finns en beroende- eller missbruksproblematik tillsammans med en eller flera psykiatriska diagnoser, såsom t ex ångest, depression, borderline eller PTSD. När det uppdagades att personer med samsjuklighet är en särskilt utsatt grupp, startades en samsjuklighetsutredning som visade vikten av att personen får rätt hjälp. Under utbildningen kommer vi fördjupa oss i vad det innebär att leva med samsjuklighet och hur du som socialpedagog kan ge stöd samt vägledning.

Socialpedagogiska arbetet

I din yrkesroll kommer du kunna arbeta med barn, ungdomar samt vuxna. Arbetsplatser där du som socialpedagog behövs kan exempelvis vara inom skolverksamheten, HVB, SIS samt inom öppenvården. Önskar du att arbeta med myndighetsutövning eller hälso- och sjukvårdkurator, får du istället välja att studera till Socionom eller annan likvärdig utbildning.

Ämnen

Följande ämneskategorier ger dig en uppfattning om utbildningens innehåll.

 • Behandlingsmetoder – KBT
 • Kommunikation – Konflikthantering
 • Beroendekunskap – Beroende och missbruk
 • Motiverande samtal (MI)
 • Lära i arbete (LIA)
 • Etik och värdegrund
 • Psykologi och psykiatri
 • Socialpedagogik
 • Vetenskapsteori, metod och fördjupningsarbete
 • Samhällsvetenskap för socialpedagoger
 • Sociala arbetets organisation, lagstiftning och dokumentation
 • Våld och kris
 • Yrkesroll
 • Grupprocesser och ledarskap
 • Studieresor
 • Hajk – utomhuspedagogik

Mullsjö folkhögskola avser att söka medlemsskap i föreningen BALSAM som är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar. Socialpedagogutbildningen måste ha varit igång ett år innan medlemsskap kan beviljas och vi avser att under det första året följa de riktlinjer och normerande utbildningsområden som BALSAM har som krav för medlemsskap.

—————————————————–

Mål med utbildningen

 • att du oavsett vilken arbetsplats du hamnar på, ska kunna möta, stötta, hjälpa eller lotsa människor till en bra vardag.
 • att du ska känna dig trygg att arbeta med socialpedagogiska insatser.
 • att du utifrån dina kunskaper och din profession ska kunna lyfta viktiga frågor.

Material

Du kommer att få en kurslitteraturlista, men står själv för att införskaffa den litteratur som behövs.

Resor

Under kurstiden genomför vi studieresor, vilket är en viktig del av undervisningen.

Kostnader

Vad det kostar att studera på Mullsjö folkhögskola kan du läsa om under fliken: Om folkhögskolan/Kostnader

Övriga kostnader som du ska räkna med under din studietid hos oss:

 • Kurslitteratur
 • Resor i samband med studiebesök, studieresor och LIA plats.
 • Du betalar även för de dagar då ni i klassen anordnar hajk.

Uppskattningsvis ca 5 000 kr/läsår – med reservation för ev förändringar 

Utbildningen är CSN-berättigad.
Läs mer om bidrag samt eventuella studielån på deras hemsida: www.csn.se 

Tider

Hösttermin 2024
(termin 2 för nuvarande klass)
Hösttermin: 21 aug – 17 dec 2024


Vårtermin 2025 – Utbildningsstart
(termin 3 för nuvarande klass)
Vårtermin: 9 jan – 4 juni 2025

Intyg

Efter avklarade studier får du ett utbildningsbevis.

Inträdeskrav

 • Du behöver ha en grundläggande gymnasiebehörighet för yrkeshögskolan med slutbetyg, samt Svenska 2 och Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller Samhällskunskap 1b/A.
 • Utbildningen har en åldersgräns på 23 år. 
 • Har du tidigare haft en drogproblematik, måste du ha varit drogfri i minst 3 år.
 • Har du psykisk ohälsa med dig i bagaget, måste du har arbetat med dig själv under en så lång period att du känner dig trygg och har förståelse för din egen livsresa.
 • Reell kompetens
  Du kan söka till vår utbildning även om du saknar hela eller delvis formella kunskaper som krävs till utbildningen. Genom att fylla i ett formulär för kompetenskartläggning som du finner här https://www.myh.se/yrkeshogskolan/for-utbildningsanordare/validering-och-reell-kompetens/stodmaterial kan du visa din samlade kompetens du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan t.ex. handla om kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, längre utlandsvistelse, föreningsliv eller annan utbildning. Tänk på att du skriver in arbetsuppgifter som styrker din läs- och skrivförmåga och samarbetsförmåga med olika professioner

  Beskriv i ditt personliga brev de skäl du har för att ansöka om prövning av din reella kompetens.

Antagningsprocess

 • När skolan har tagit emot din ansökan, skickas en bekräftelse.
 • Går du vidare i processen kommer du bli inbjuden till en av antagningsdagarna där du träffar nuvarande deltagare och lärare.
 • Under dagen kommer det att ske intervjuer, gruppövningar samt allmän information.
 • Nuvarande deltagare är med i antagningsprocessen.
 • Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet, personlig mognad och förmågan att samarbeta i grupp.
 • Medverkan på denna dag är en förutsättning för att gå vidare i antagningsprocessen. Bor du långt ifrån har du möjlighet att ta in på skolans vandrarhem för en kostnad av 200 kr/natt.
  Datum för antagningsdagarna är den 23 oktober och den 24 oktober 2024.

Ansökan

 • Sista ansökningsdag: 15 oktober 2024
 • Du söker via Schoolsoft. Där finns information om vad du behöver bifoga ansökan.
 • Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet som ska följa med din ansökan. I brevet berättar du vad du gjort tidigare, vem du är och dina egna erfarenheter / yrkeserfarenheter inom Socialpedagogiskt arbete.  Vi är också nyfikna på vad du har för ambitioner och förväntningar med dina studier på Mullsjö folkhögskola.

Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mejl till info@mullsjofolkhogskola.se

Du är varmt välkommen att besöka oss.
Välkommen med din ansökan!