Allmän kurs

Gymnasienivå

Längd: 1-3 år

Vi erbjuder en stor bredd i ämnen och kurser. Du väljer inriktning efter intresse. Beroende på tidigare studier, kan du erhålla grundläggande och särskild behörighet till vidare studier.

Återbruk med hantverk

Profilen är för dig som vill varva dina studier med att jobba praktiskt. Här lär vi oss nya tekniker tillsammans och av varandra. Lagar möbler, målar om och hittar nya användningsområden för saker. Du läser in de allmänna ämnena som svenska, engelska, matematik, naturkunskap, historia, religion och samhällskunskap.

Bas med studier i din takt

Behöver du komma igång med dina studier igen? Skaffa dig studievana och lära känna dig själv? På den här profilen läser du på den nivå i gymnasiestudierna som passar dig och i en takt som gör att du hinner med. Du läser in de allmänna ämnena som svenska, engelska, naturkunskap, matematik, historia, religion och samhällskunskap. Men på folkhögskolevis. Vi vill att du ska växa tillsammans med oss.

Hälsa och träning med friluftsliv 

Profilen är för dig som vill varva dina studier med träning och friluftsliv. Genom motion och vistelser i friluftsriket kring Mullsjö folkhögskola förbättrar vi vårt välmående och stärker gemenskapen. Du läser in de allmänna ämnena som svenska, engelska, matematik, naturkunskap, historia, religion och samhällskunskap.

IT/Webb med digitalt foto

Profilen breddar din kunskap i webb, hemsidestillverkning, bild och datateknik. Du arbetar i en modern datamiljö med aktuell programvara och läser även allmänna ämnen såsom svenska, engelska, naturkunskap, matematik, historia, religion och samhällskunskap.

Grundläggande nivå

Personlig assistent med vård och teckenspråk, Huskvarna

I utbildningen till personlig assistent finns möjligheten att få behörighet i Svenska som andraspråk, grundläggande. Under kursen tar vi upp ämnen som bemötande, funktionsnedsättningar, sjukdomar/diagnoser, rättigheter och teckenspråk. I kursen ingår det föreläsningar, studiebesök och praktik.

—————————————————————————————————————————

Vill du komma på besök? Hör då av dig till skolans reception. Vi visar gärna dig/din grupp runt på skolområdet och berättar mer om våra olika utbildningar.

Välkommen att söka våra utbildningar.