Personlig assistent med vård och teckenspråk, Huskvarna

  • Utsikten från Kungsporten över Huskvarna och Vättern

    Utsikten från Kungsporten över Huskvarna och Vättern

Allmän kurs – Personlig assistent med vård och teckenspråk

Mullsjö folkhögskola har en filial på Kungsporten i Huskvarna med undervisning måndag – fredag.
I utbildningen till personlig assistent finns möjligheten att få behörighet i svenska som andraspråk, grundläggande.

Under kursen tar vi upp ämnen som bemötande, funktionsnedsättningar, sjukdomar/diagnoser, rättigheter för personen med funktionsnedsättningar och teckenspråk. I kursen ingår det föreläsningar, studiebesök och praktik.

Inträdeskrav

Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har läst SFI D eller har goda kunskaper i svenska.

Ämnen

Personlig assistans och äldreomsorg

Vi läser grundläggande kunskaper för att kunna arbeta med personer med funktionsnedsättningar inom funktionshinderomsorgen, till exempel: som personlig assistent på gruppboende, eller som assistent inom skolan.
I utbildningen ingår också grundläggande kunskaper i omsorgsarbete med äldre människor, vilket utgör en bra grund för att jobba inom äldrevård på olika sätt.

Svenska

Vi läser svenska på grundnivå. Efter avslutad kurs finns det möjlighet att få behörighet i ämnet.

Teckenspråk

Vi läser teckenspråk för vardagskommunikation och börjar från grunden med handalfabetet.
I ämnet får du lära dig tecken till svenska ord i vardagen. Du får kännedom om hörselnedsättning/dövhet och dövblindhet.
När du läst klart kursen finns det möjlighet att få behörighet i teckenspråk steg 1.

Vårdsvenska och datakunskap

Inom vårdsvenskan får du lära dig ord och termer som används inom omsorgsyrken.

I datakunskap får du grundläggande kunskaper i att använda datorn som arbetsredskap och att göra presentationer.

Praktik läsår 2023-24
Läsår 1
, har möjlighet till praktik två veckor under vårterminen.
Läsår 2, har läsår 2023-24 en praktikdag i veckan under vecka 3-20 (med undantag för loven)
Praktikplatsen söker du själv, med stöd från lärarna.

Praktik läsår 2024-25
Läsår 1
vårtermin: två veckors praktik
Läsår 2
v 3: praktik hela veckan
v 4-19: praktik 1 dag/vecka
v 20: praktik hela  veckan
(med undantag för loven).
Praktikplatsen söker du själv, med stöd från lärarna.

Mål med studierna

Kursen är på 1-2 år och målet med studierna är du ska öka dina möjligheter att få arbete och att förbättra din svenska.

Intyg

Efter avslutade studier får du ett intyg över vilka ämnen och i vilken omfattning du läst dem och du kan söka arbete som personlig assistent eller inom äldreomsorgen.

Kostnader

Till Mullsjö folkhögskola betalar du under läsåret 2024-25 en serviceavgift på 680 kr, fördelat på 340 kr/termin. Detta är för olycksfallsförsäkring, kopior mm

Tider

Läsår 2023-24:
Hösttermin: 21 aug – 15 dec 2023
Vårtermin: 8 jan – 31 maj 2024

Läsår 2024-25:
Hösttermin: 21 aug – 17 dec 2024
Vårtermin: 9 jan – 4 juni 2025

Ansökan

Sista ansökningsdag: 30 april 2024
Du söker via ett ansökningsformulär alternativt via Schoolsoft.

Antagningsdag:
Den 13 maj samt 14 maj 2024 (på Kungsporten)
Vid det tillfället intervjuas alla sökande samt att ett litet test i svenska genomförs. Därefter lämnas besked om du har fått en plats på kursen.

Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mejl till info@mullsjofolkhogskola.se