Hälsa och träning med friluftsliv

I profilen Hälsa och träning med friluftsliv ägnar vi oss åt träning och friluftsliv för att få en bättre hälsa. Genom motion och vistelser i friluftsriket kring Mullsjö folkhögskola förbättrar vi vårt välmående och stärker gemenskapen. Profiltiden tillbringas ofta i vår gymnastiksal, i naturen eller på andra idrottsanläggningar. Lärare och deltagare kommer tillsammans överens om aktiviteter under läsåret. Målet är att prova på olika aktiviteter och att få erfarenhet av friluftsliv. Vi har också samtal och diskussioner kring välmående.

Profilen kräver inga förkunskaper. Den är för dig som vill varva dina teoretiska gymnasiestudier på allmän kurs med rörelse och vistelser i naturen.

För att underlätta studierna erbjuder vi:

  • Återkommande personliga samtal
  • Personligt schema
  • Anpassning av undervisningen
  • Stödundervisning
  • Ett brett utbud av ämnen
  • Möjlighet till läs- och skrivträning

Inträdeskrav

Profilen är öppen för alla som fyllt 18 år och har språkkunskaper i svenska motsvarande minst Svenska som andraspråk grundläggande.

Ämnen

Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap är skolans allmänna ämnen. De flesta av dem läser vi i TEMA-form. Vid kursstart bestämmer vi tillsammans vilka allmänna ämnen och på vilken nivå du bör läsa. Det är alltså inget du behöver bestämma när du söker till skolan.
Profilämnen för Hälsa och träning med friluftsliv är ämnen relaterade till välmående.
Fyra dagar i veckan läser du allmänna ämnen och en dag har du ditt profilämne.

Mål med studierna

Målet är  att du ska, genom att ha blivit sedd och i mötet med andra, ha getts möjlighet till en personlig utveckling som resulterat i en bättre självkänsla. Dessutom har du möjlighet att få grundläggande behörighet i de ämnen du behöver för att kunna söka till högskolan. Det kan ta olika lång tid, 1-3 år, beroende på hur mycket du läst tidigare och vilka ämnen du där har fått behörighet i.

Temadagar

Under året har vi några temadagar då vi arbetar med ett speciellt ämnesområde, exempelvis internationella frågor, miljö eller kulturfrågor.

Resor

Under kurstiden genomför vi studieresor. Resorna är en viktig del av undervisningen och vi önskar därför att alla deltar.

Praktik

Vi erbjuder möjlighet till en veckas praktik. Du tar själv initiativ att söka praktik på en arbetsplats du vill lära känna.

Intyg

Efter avslutad kurs får du dels ett intyg med vilka ämnen och i vilken omfattning du läst dem, dels ett intyg med studieomdöme enligt folkhögskolans 7-gradiga skala. Detta ger dig möjlighet att söka till högskolan om du har uppnått grundläggande behörighet. Du har också möjlighet att få särskild behörighet i vissa ämnen. Om du får grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola eller fått godkända grundskolestudier får du ett intyg på SeQF-nivå. Detta är ett system som kan användas i Europa för att visa vilken nivå ditt intyg gäller på. Du kan läsa mer om lärandemålen för SeQF-intyg här: SeQF
Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyghttps://www.folkhogskola.nu

Kostnader

Vad det kostar att studera på Mullsjö folkhögskola kan du läsa om under fliken: Om folkhögskolan/Kostnader

Tider

Läsår 2023-24:
Hösttermin: 21 aug – 15 dec 2023
Vårtermin: 8 jan – 31 maj 2024

Läsår 2024-25:
Hösttermin: 21 aug – 17 dec 2024
Vårtermin: 9 jan – 4 juni 2025

Ansökan

Du söker via Schoolsoft eller på folkhögskolans ansökningsformulär. Du är välkommen med din ansökan under hela året. Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mejl till info@mullsjofolkhogskola.se