Bas med studier i din takt

 

Studier i din takt innebär att studierna sker i ett lugnare tempo utifrån dina förutsättningar.  Du får mer tid och stöd för att lyckas med dina studier.

Du kan fokusera mer på gymnasiets allmänna ämnen, fördjupa dig inom ditt intresseområde och få grundläggande behörighet för att kunna söka vidare till högskola och yrkeshögskola.

Arbetssättet på en folkhögskola skiljer sig från den traditionella gymnasieskolan. Vi använder oss inte av prov utan fokuserar mycket på samtal, diskussion, deltagarinflytande och gemensamt lärande i små grupper. Du får också hjälp med studieteknik och planering. 

Kursen utgår från deltagarnas behov och förutsättningar och kan förutom de allmänna ämnena till exempel innehålla:

  • Privatekonomi –  öka dina möjligheter att förstå och förbättra din ekonomi.
  • Arbetsmarknad – lär dig mer om hur arbetsmarknaden fungerar och förbättra dina förutsättningar för att få ett jobb genom att skriva CV, göra studiebesök och praktik på en arbetsplats.
  • Självförtroendeboost – lär känna dig själv och utveckla din förmåga att umgås och samarbeta med andra genom studier inom psykologi och socialt samspel.

För att underlätta studierna erbjuder vi:

  • Återkommande personligt samtal
  • Personligt schema
  • Anpassning av undervisningen
  • Stödundervisning
  • Ett brett utbud av ämnen
  • Möjlighet till läs- och skrivträning

Inträdeskrav

Profilen är öppen för alla som fyllt 18 år och har språkkunskaper i svenska motsvarande minst Svenska som andraspråk grundläggande.

Ämnen

Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap är skolans allmänna ämnen, de flesta av dem läser vi i TEMA-form. Vid kursstart bestämmer vi tillsammans vilka allmänna ämnen och på vilken nivå du bör läsa, det är alltså inget du behöver bestämma när du söker till skolan.

Mål med studierna

Målet är att du ska, genom att ha blivit sedd och i mötet med andra, ha getts möjlighet till en personlig utveckling som resulterat i en bättre självkänsla.

Dessutom har du möjlighet att få grundläggande behörighet i de ämnen du behöver för att kunna söka till högskolan. Det kan ta olika lång tid, 1-3 år, beroende på hur mycket du läst tidigare och vilka ämnen du där har fått behörighet i.


Temadagar

Under året har vi några temadagar då vi arbetar med ett speciellt ämnesområde, exempelvis internationella frågor, miljö eller kulturfrågor.

Resor

Under kurstiden genomför vi studieresor. Resorna är en viktig del av undervisningen och vi önskar därför att alla deltar.

Praktik

Vi erbjuder möjlighet till en veckas praktik. Du tar själv initiativ att söka praktik på en arbetsplats du vill lära känna.

Intyg

Efter avslutad kurs får du dels ett intyg med vilka ämnen du läst och i vilken omfattning, dels ett intyg med studieomdöme enligt folkhögskolans 7-gradiga skala. Detta ger dig möjlighet att söka till högskolan om du har uppnått grundläggande behörighet. Du har också möjlighet att få särskild behörighet i vissa ämnen. Om du får grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola eller fått godkända grundskolestudier får du ett intyg på SeQF-nivå. Detta är ett system som kan användas i Europa för att visa vilken nivå ditt intyg gäller på. Du kan läsa mer om lärandemålen för SeQF-intyg här: SeQF
Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyghttps://www.folkhogskola.nu

Kostnader

Vad det kostar att studera på Mullsjö folkhögskola kan du läsa om under fliken: Om folkhögskolan/Kostnader

Tider

Läsår 2023-24:
Hösttermin: 21 aug – 15 dec 2023
Vårtermin: 8 jan – 31 maj 2024

Läsår 2024-25:
Hösttermin: 21 aug – 17 dec 2024
Vårtermin: 9 jan – 4 juni 2025

Ansökan

Du söker via Schoolsoft eller på folkhögskolans ansökningsformulär. Du är välkommen med din ansökan under hela året. Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mejl till info@mullsjofolkhogskola.se.