Bildskolan

Utmaningar och skaparglädje

Är du nyfiken på vad du kan åstadkomma med din tanke, din fantasi och dina händer om du verkligen tar dig tid? På Bildskolan får du både tid och träning. Hos oss får du en egen arbetsplats och du har tillgång till vår ljusa och rymliga ateljé dygnet runt.

Bildstudenternas Instagramkonto: @bildskolanmullsjo


Att hitta sitt bildspråk är att hitta sig själv

På Bildskolan fördjupar vi oss i måleriet och vårt mål är att du under året hos oss ska hitta ditt eget bildspråk och en teknik som passar dig. Vi arbetar med flera tekniker såsom kol, akryl, torrpastell, akvarell, oljemåleri och grafiska tekniker. Krokitecknandet är en viktig del i undervisningen och du har kroki en dag i veckan under hela läsåret. Vi skulpterar även i lera efter levande modell.

Gemensamma uppgifter varvas med egna projekt och genom samtal får du övning i att formulera dig kring dina bilder. Under året har vi flera gemensamma utställningar och du får även möjlighet att ställa ut separat på olika platser i Jönköping.

Om klassen önskar, gör vi under vårterminen en resa tillsammans. Resan är frivillig. Vi har besökt städer som Köpenhamn, London, Berlin och Helsingfors.

Ämnen

I Bildskolan fördjupar du dig i måleri. Alla som går på Bildskolan studerar dessutom kroki och konstkunskap.

I mån av plats och schemamöjlighet kan du även påverka inriktning på din utbildning genom tillvalsämnen. Om du behöver komplettera ämnen för att få högskolebehörighet kan du välja ur Allmänna kursens ämnesutbud.

—————————————————–

Mål med kursen

  • att få goda grunder och utmaningar så att du utvecklar ett personligt uttryckssätt.
  • att få prova på olika material och tekniker både inom bildkonst och 3-dimensionell gestaltning.
  • att du lär dig iaktta, analysera och formulera.
  • att ge dig en bra bas inför högre studier inom Konst / Design.

Material

Du står själv för materialkostnaderna och det material du behöver finns att köpa på skolan.

Resor

Under höstterminen gör alla på Konst & Form en inspirationsresa tillsammans. Vi har tidigare besökt städer som Köpenhamn, Stockholm, Prag, Berlin och Helsingfors. Denna resa ger dig chansen att besöka konstutställningar, museer och andra spännande platser.

Tider

Läsår 2023-24:
Hösttermin: 21 aug – 15 dec 2023
Vårtermin: 8 jan – 31 maj 2024

Läsår 2024-25:
Hösttermin: 21 aug – 17 dec 2024
Vårtermin: 9 jan – 4 juni 2025

Intyg

Efter avslutad kurs får du intyg på de ämnen du läst. Detta ger dig möjlighet att söka till högskolan om du har grundläggande behörighet sedan tidigare.

Inträdeskrav

Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har 9-årig grundskola eller motsvarande utbildningsbakgrund. Du behöver inte ha några förkunskaper, bara du är intresserad av att utveckla din konstnärlighet och kreativitet.

Ansökan

  • Du söker via Schoolsoft alternativt via folkhögskolans Ansökningsblankett. Där finns information om vad du behöver bifoga ansökan.
  • Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet som ska följa med din ansökan. I brevet berättar du vem du är, vad du gjort tidigare och vad du har för ambitioner och förväntningar med studierna på Mullsjö folkhögskola.

Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mejl till info@mullsjofolkhogskola.se
Du är varmt välkommen att besöka oss. Vi visar gärna runt dig/din grupp och berättar mer om våra olika utbildningar. Du kan höra av dig till respektive lärare om du vill boka in ett studiebesök.

Information om lärarna som arbetar på Konst & Form

Välkommen med din ansökan!