Skulptera i lera ht 2024

Den här distanskursen vänder sig till dig som gillar att skapa tredimensionellt i lera.

Målet med kursen är att du ska få ökade kunskaper i skulpterande, i att hantera lera som material och tips på hur du ska arbeta med leran för att t ex undvika sprickbildning. Du kommer även att få öva upp ditt formseende och utveckla din skapandeprocess. Med andra ord, att du ska komma igång med ditt eget skapande och få lust att fortsätta. Vi har gemensamma genomgångar och uppgifter men du får även individuell handledning. 

Utbildningen består av tre intensiva helgträffar med olika teman. Mellan träffarna arbetar du med individuella hemuppgifter och vi håller kontakten via ett digitalt klassrum där du kan få stöttning och konstruktiv kritik av både kursledaren och kurskamraterna.

Tema under de fysiska träffarna:

  • Träff 1: Modellstudier efter levande modell i olika sorters stengodslera.
  • Träff 2: Du får lära dig en teknik för att göra skulpturer som kan stå på egna ben.
  • Träff 3: Fri skulptur efter egna idéer och önskemål.

OBS! Bränning ingår endast på träff 2.

Kurstid
21 aug – 17 dec 2024

Fysiska träffar
Utbildningen är en distanskurs på halvfart som innefattar tre obligatoriska helgträffar på skolan.
Mellan träffarna håller vi kontakt via en digital plattform.

Träff 1: 13-15 september
Träff 2: 25–27 oktober
Träff 3: 6-8 december

De tre fysiska träffarna startar kl. 10.00 på fredagen och avslutas ca kl. 15.00 på söndagen.
(incheckning från kl. 09.30 på fredagen)

Ansökan

Skriv ett personligt brev där du berättar om dina eventuella erfarenheter inom området och tidigare utbildningar. Vi vill även att du skriver om dina egna mål och förväntningar som du på har på kursen.

Ansökan gör du via Schoolsoft

Sista ansökningsdag: 15 maj

Kostnad

Helpension
9 110 kr (inkl. bekräftelseavgift). Delfaktureras med 1/3 per gång.

Bekräftelseavgift
400 kr betalas till bankgiro 407-3326

  • Kostnader för förbrukningsmaterial och eventuell kurslitteratur tillkommer.
  • Om lediga rum finns, kan du boka in en extranatt samt frukost för 410 kr/tillfälle.

Vårt kurskoncept innebär helpension (mat + logi).
Vid eventuella förhinder att delta under någon av de obligatoriska träffarna, krävs läkarintyg för återbetalning.

Kursledare

Jenny Söderlund, konstnär och utbildad bildlärare. Undervisar i måleri på Mullsjö folkhögskola.

www.instagram.com//jennyskonst.se

www.jennyskonst.se