Keramik vt 2024 (fulltecknad)

Denna distanskurs i keramik vänder sig till dig som har grundläggande kunskaper inom drejning. Du kanske har gått kvällskurs och precis startat din egen verkstad och vill nu ta ett steg vidare i ditt skapande. Genom undervisningen ges du möjlighet att utvecklas både hantverksmässigt och konstnärligt, öva upp ditt formseende och utveckla din skapandeprocess. Kursen ger även stora möjligheter till utbyte av erfarenheter och samarbeten med andra kursdeltagare.

Utbildningen är en distanskurs på halvfart som innefattar tre obligatoriska helgträffar i skolans ateljéer samt arbete på distans.

Utbildningen består av tre intensiva helgträffar med olika teman.

Inför varje helgträff ges förberedande uppgifter och efter träffen ges gemensamma och individuella hemuppgifter som bygger vidare på helgens tema. Mellan träffarna håller vi kontakten via en digital plattform. Där läggs uppgifter, vi gör delredovisningar av uppgifter, diskuterar t.ex. form, problemlösning. Du har även möjlighet att få individuell handledning, stöttning och konstruktiv kritik av både kursledaren och kurskamraterna. En del av lärandet utgår ifrån att vi tar del av varandras skapande och ger varandra respons.

För att gå kursen krävs att du har tillgång till en verkstad mellan träffarna, samt dator och internet för att delta i digitalt mellan träffarna. Motivation och eget ansvar är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt.

Vårens kurs fokuserar på:

  • Drejteknik och formgivning: Fokus ligger på bruksföremål. Vi tittar på detaljer och förhållandet mellan form och funktion. Genom demonstrationer, gemensamma uppgifter och individuell handledning ges du möjlighet att utveckla både teknik och formspråk.
  • Dekor: I huvudsak på den läderhårda leran. Du får prova ett flertal tekniker som tillsammans med olika skisstekniker hjälper dig att undersöka materialen för att hitta ett eget uttryck.
  • Glasyr: Materialteori och praktiskt uppgifter ger en grund till att framställa och utveckla egna glasyrer. Kursen syftat även till att ge en ökad förståelse för hur glasyrer fungerar och vad som kan påverka resultatet. Glaseringsteknik
  • Ugnsteori och praktik: Vi tittar bl. a. på brännkurvor och brännprocesser med målet att du ska lära känna och bli tryggare med din ugn och automatik och få en förståelse för vad som kan påverka brännresultatet.
  • Verkstadshygien: Få bättre koll på materials giftighet och hur du kan förbättra din arbetsmiljö.

Kurstid
8 januari- 31 maj 2024

Fysiska träffar
Utbildningen är en distanskurs på halvfart som innefattar tre obligatoriska helgträffar på skolan.
Mellan träffarna håller vi kontakt via en digital plattform.

Träff 1: 12-14 januari
Träff 2: 22 – 24 mars
Träff 3: 17-19 maj

De tre fysiska träffarna startar kl. 10.00 på fredagen och avslutas ca kl. 15.00 på söndagen.
(incheckning från kl. 09.30 på fredagen)

Ansökan

Skriv ett personligt brev där du berättar om dina eventuella erfarenheter inom området och tidigare utbildningar. Vi vill även att du skriver om dina egna mål och förväntningar som du på har på kursen.
Bifoga arbetsprover:
5 bilder av egna keramiska arbeten – beskriv varje bild med en kort text

Ansökan gör du via schoolsoft

Sista ansökningsdag: 31 oktober

Kostnad

Helpension
9 110 kr (inkl. bekräftelseavgift). Delfaktureras med 1/3 per gång.

Bekräftelseavgift
400 kr betalas till bankgiro 407-3326

  • Kostnader för förbrukningsmaterial och eventuell kurslitteratur tillkommer.
  • Om lediga rum finns, kan du boka in en extranatt samt frukost för 410 kr/tillfälle.

Vårt kurskoncept innebär helpension (mat + logi).
Vid eventuella förhinder att delta under någon av de obligatoriska träffarna, krävs läkarintyg för återbetalning.

Kursledare

Ellinor Johansson, keramiker med egen verkstad utanför Tidaholm. Keramiklärare på Mullsjö folkhögskola. Utbildad på Mullsjö folkhögskola och Formakademin (PKI) Lidköping.

Jeanette Axenfjord, keramiklärare på Mullsjö folkhögskola, kandidatexamen från Kunsthögskolen i Bergen och HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk) i Göteborg. Har egen verkstad i Mullsjö.