ABC om folkhögskolan

Skolans adress

Mullsjö folkhögskola
Postadress: Box 3 565 21 MULLSJÖ
Besöksadress: Björksätersvägen 4
Tel: 0392-374 00
Bankgiro 407-3326
E-post: info@mullsjofolkhogskola.se
Hemsida: mullsjofolkhogskola.se

Bastun
finns i skolbyggnadens källare. Den tål att användas.

Biblioteket
är ganska välfyllt av tidskrifter och böcker. Låna gärna! Ta dig en lässtund då och då. Dagstidningar finns i Café Bernhard. I biblioteket finns även ett biljardbord som du kan nyttja.

Brandsäkerhet
Om det skulle börja brinna i någon av skolans lokaler, ta dig ut så fort du kan! Använd inga hissar. Hjälp personer med funktionsvariationer att komma ut. Du är skyldig att i förväg förvissa dig om var brandutgångar finns i de lokaler du vistas, så att du vet vart du ska ta vägen om brand uppstår. Återsamlingsplats för alla är vid Taxiplatsen utanför Hasselbacken. Lärarna ska kontrollera att alla som deltagit på lektionen har kommit till återsamlingsplatsen. Detsamma gäller för ansvariga på administrationen, städet och vaktmästeriet. Brandövningar genomförs regelbundet.

CSN
Alla studier på folkhögskolans långa kurser är studiemedelsberättigade. Har du inte ansökt om studiemedel ännu, och är beroende av studiemedel, så ansök snarast. CSN har lång handläggningstid i början av terminerna. Vi rapporterar till CSN när du startat och avslutat dina studier, samt om du gör omfattningsförändring, t ex läser 75% istället för 100%.
OBS! Du måste också meddela CSN dessa förändringar via www.csn.se eller talsvar eller brev.

Cyklar
kan placeras utanför uppgångarna, i Ängsbacken och Hagaborg, under skärmtaken och utanför Skogshöjden.

Ekonomi
Undervisningen på folkhögskola är avgiftsfri. Däremot får du betala för kurslitteratur, kursmaterial och studieresor. I internatavgiften ingår den serviceavgift som externatelever betalar med 115:- per vecka under läsår 2023-24. I denna serviceavgift ingår bl a

 • Olycksfallsförsäkring
 • Kaffe/dryck minst en gång per dag. Tilltugg får du betala för.
 • Ett antal festmåltider som vid skolstart/avslutning, julbord och påskbord.
 • Kopior och utskrifter som berör skolarbetet.

Flera utbildningar tar in en aktivitetsavgift som täcker gemensamma kostnader inom utbildningen t ex studieresor, träningskort mm.

Avgifterna delas upp under läsåret och faktureras i samband med internat- och serviceavgifter. Dessa fakturor skall betalas innan den sista i respektive månad och är anpassad till CSN-utbetalning.

Elevstöd

Angelika Blom kan ge dig samtalsstöd om du får behov av att prata med någon. Hon har tystnadsplikt och du kan nå henne på angelika.blom@mullsjofolkhogskola.se

Tre personer arbetar som elevassistenter/resurspersoner. Elevassistenten hjälper den som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen under skoldagen. Det kan handla om hjälp vid läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar. De finns med dig under hela skoldagen såsom på fikaraster och lunchraster. De kan också hjälpa till med väckning om du har svårt att komma upp på morgonen, planera ditt skolarbete, föra anteckningar, hitta till rätt sal, hitta olika hjälpmedel mm. Om du känner att du behöver extra stöttning och hjälp vid t ex olika studiebesök eller resor så finns de här för dig!

Fika
serveras under förmiddagsrasten i Café Bernhard. Där finns en kaffeautomat där du kan ta dryck när du vill under dagen.

Frånvaro

Du måste alltid meddela receptionen när du är sjuk via SchoolSoft med ditt inlogg före kl 10.00 varje sjukdag. Inloggning får du av skolan.
Behöver du ansöka om ledighet gör du det hos din klassföreståndare.
Vi använder oss av SchoolSoft för frånvarorapportering och rapportering till CSN.

Så här ser skolans agerande ut vid frånvaro/dålig studieaktivitet:

Studiehjälp (under 20 år)

Sjukdom

 • Vid längre sjukdom och vid upprepad frånvaro ska du kunna visa läkarintyg efter 14 dagar. Det är skolan som begär in detta intyg.
 • Skolan har skyldighet att rapportera om du skolkar mer än fyra timmar under en månad, om det sker vid upprepade tillfällen.

Studiemedel (över 20 år)

Sjukdom

 • Om du gör en sjukanmälan, tar din klasslärare kontakt ned dig efter en vecka och kollar upp att du gjort en sjukanmälan till försäkringskassan, så att du har möjlighet att få förlängt antal veckor med studiemedel (Läkarintyg krävs efter 14 dagar). Har kursdeltagare läkarintyg har den rätt att behålla studiemedlet under sjukdomstiden.

Hantering av frånvaro

Om din frånvaro löpande är över 25 % så riskerar du att inte få ut ditt studieomdöme, behörigheter eller intyg om fullgjord kurs. Dessutom händer detta:

Steg 1:  Din klasslärare tar kontakt med dig och ni tittar gemensamt på frånvarostatistiken och diskuterar orsakerna.

 • Om det finns anledning skrivs en åtgärdsplan som ska hjälpa dig att öka närvaron under de närmaste två veckorna.
 • Eventuellt får du göra ett drogtest (se drogpolicy).
 • Om du behöver så kan du träffa skolans samtalsperson eller få hjälp av skolans resurspersoner.

Steg 2: Efter två veckor träffas ni igen för att se frånvaron fortfarande är hög.

 • Om frånvaron har minskat betydligt vidtas inga ytterligare åtgärder.
 • Om frånvaron har minskat till det bättre, men inte tillräckligt, träffas ni igen efter två veckor.
 • Om frånvaron blivit sämre eller är lika hög så får du en varning av rektor om att din närvaro måste förbättras under de följande två veckorna. Annars avslutas dina studier på skolan och det rapporteras till CSN.

Steg 3: Två veckor efter steg två kontrolleras närvaron igen.

 • Om frånvaron inte är över 25 % kan studierna på skolan fortsätta.
 • Om frånvaron fortfarande är över 25% kan din studietakt hos CSN sänkas till 50 % eller 75 % närvaro i skolan.
 • Om frånvaron fortfarande är över 25 % och studietakten inte sänks, avslutas dina studier på skolan och det rapporteras till CSN.

Om du inte följt studietakten under en termin rapporteras detta till CSN som att du inte fullföljt dina studier. Detta medför att du inte får nya studiemedel förrän du läst in motsvarande tid/kunskaper. Fortsätter du att studera hos oss krävs det att du uppvisar full studieaktivitet nästa termin.

Internet
På skolan finns tillgång till internet. Du måste godkänna skolans etiska regler för internetanvändning för att få tillgång till internet så väl på internatet som i skolans lokaler. Innan du loggar in första gången får du dessa skriftligt och godkänner dem genom att skriva under ett kontrakt.

Intyg
får du efter slutförd kurs på de ämnen/kurser du genomfört. En förutsättning för fullt kursintyg är att du har haft minst 75% närvaro på lektionerna. Har du lägre närvaro – ges inget studieomdöme för allmän kurs och på studieintyget står det ”deltagit i”, eller för Konst & Form ”ej fullgjord kurs”. Kursen kan dock fullgöras i efterhand under kommande termin.

Om du läst ämnen som ger behörighet för högskolan så utfärdas dessa på ett särskilt intyg som används vid ansökan till högskolan. OBS! Det vanliga kursintyget gäller inte som intyg till högskolan. Du kan också ha rätt till ett studieomdöme om du har läst Allmän kurs. Se vidare under ”studieomdöme”.
Om du får grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola eller fått godkända grundskolestudier får du ett intyg på SeQF-nivå. Detta är ett system som kan användas i Europa för att visa vilken nivå ditt intyg gäller på. Du kan läsa mer om lärandemålen för SeQF-intyg här:
Mullsjö folkhögskolas lärandemål

Lägg också märke till detta:

 • Om du vid terminens slut står i skuld till skolan har du inte rätt att påbörja kommande termin/läsår förrän skulden är reglerad.

Kontaktlärare
Varje vecka är någon kontaktlärare och kan nås på 0392-374 09

Kursplan och schema
får du under första veckan så fort din personliga studieplan är upprättad.

Köksutrustning
Varje uppgång svarar gemensamt för utrustningen och ersätter vad som ev saknas vid läsårets slut. Skogshöjdens köksutrustning får inte tas därifrån.

Ledighet
från enstaka timmar beviljas av resp. lärare, en-fyra dagars ledighet av linjeföreståndare, fem dagar eller mer av rektor.
Försök om möjligt att lägga t ex körlektioner, tandläkar- och läkarbesök utanför skoltid.

Matkuponger
för frukost, lunch och kvällsmat för externatelever finns att köpa i Receptionen. Häften med 10 kuponger finns till reducerat pris.

Maten på skolan
För deltagare som bor på internatet ingår maten i skolans restaurang i internatavgiften.
Du får frukost, förmiddagskaffe/dryck, lunch och kvällsmat varje dag från måndag morgon till fredag lunch.
Måltiderna äts tillsammans på gemensamma tider i matsalen. Kan eller vill du inte närvara vid dessa tider erbjuds ingen kompensation.

Är du av medicinska skäl beroende av specialkost tillgodoser köket mot uppvisat läkarintyg de flesta behoven. Skolan erbjuder lakto-ovo-vegetarisk kost, däremot serveras exempelvis inte vegankost, Halal, Kosher eller LCHF.
Om du av religiösa skäl eller andra orsaker väljer att inte äta vissa djurarter serveras dagligen ett vegetariskt alternativ.

Externatare som önskar äta i matsalen köper matkuponger i receptionen. För elever går det även bra att betala via Swish direkt i matsalen.
Medhavd matsäck äter du i elevköket, byggnad Skogshöjden.

Motionsslingor
finns i anslutning till skolan och spårcentral finns vid Mullsjö Hotell samt uppe vid MSOK-stugan. Se även https://outdoor.mullsjo.se/sv/mullsjo-karta

Olycksfallsförsäkring
har skolan tecknat kollektivt för alla kursdeltagare. Den täcker:

 • Kostnader i samband med olycksfall under den tid du är inskriven som deltagare på skolans kurser, även under mellanliggande lov, t ex jul- och sommarlov.
 • Ersättning för t ex skadade kläder, glasögon mm
 • Ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet
 • Ersättning vid dödsfall

Du betalar ingen självrisk och försäkringen upphör när du slutar på skolan.

Parkeringsplatser
hittar du vid matsalen, utanför Björksäter på vänster sida om vägen och nedanför Solelid. Parkering utanför Rosengården (skolbyggnaden) är korttidsparkering och ej tillgänglig för kursdeltagare.

Post
Ankommande post läggs i postfacken som finns i skolbyggnaden. Värdepost kan du hämta på expeditionen efter meddelande på kortsidan av postfacket. GLÖM INTE ATT TITTA DÄR.

Receptionen
i skolbyggnaden (Rosengården) är öppen under skoltid, mån–fre (tiderna är anslagna vid luckan). Där kan du bl. a. köpa matkuponger och få hjälp med kopiering.

Rökning
är tillåten endast på två platser på skolan, norr om matsalsbyggnaden, Hasselbacken, och bredvid klotterplanket mellan Solelid och Hagaborg.

För övrigt är rökning ej tillåten på skolans område.

Sjukanmälan
sker via SchoolSoft. Se ”Frånvaro”.

Skolans
klassrum, bibliotek och utrustning står till ditt förfogande mellan 07:00-24:00 om inte annat anges vid speciella tillfällen. Under lov gäller andra tider och regler, kolla med din klasslärare. Nattetid är lokalerna larmade.

Kopieringsmaskinen utanför receptionen är tillgänglig för kopiering av skolarbeten.

För användning av datorer se under ”Internet”.

Studeranderätt
Mullsjö folkhögskola har antagit folkhögskolornas studeranderättsliga standard. Det innebär bl a att som yttersta instans vid ev. klagomål, kan du vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Gången för klagomål på Mullsjö folkhögskola är att du i tur och ordning vänder dig till:

 1. Aktuell lärare och/eller klassföreståndare
 2. Aktuella kursföreståndare som berör din kurs
 3. Rektor
  Om du inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av frågan ska du vända dig till skolans styrelse
 4. Styrelsen
  Om du efter att ha vänt dig både till rektor och till styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan du göra en skriftlig anmälan till FSR. Du måste göra anmälan inom ett år efter det att du slutat kursen
 5. FSR – Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
  Att göra en anmälan till FSR

Här på hemsidan hittar du mer om vad denna studeranderätt innebär på Mullsjö folkhögskola.

Studieomdöme
får du om du läst heltid med minst 50 % allmänna ämnen under minst 35 veckor. Du måste också ha haft minst 75 % närvaro under lektionstid.
På folkhögskola får du inga betyg i enskilda ämnen utan ett samlat studieomdöme för allt du gjort.
Graderingen är från 1–4, med halvsteg, på en sjugradig skala.
Detta omdöme använder du för att ”konkurrera med” när du söker till högskolan i folkhögskolekvoten.
Vid sidan om studieomdömet garanterar vi vilka ämnen du är godkänd och har behörighet i. Studieomdömet sätts gemensamt av lärarkåren på eftermiddagen efter läsårsavslutningen och skickas till dig via post några dagar senare.

Om du anser att du har fått felaktigt studieomdöme kan du överklaga detta till rektor och därefter till skolans styrelse och begära omprövning av ditt studieomdöme. Du skall då utförligt motivera varför du anser att studieomdömet är felaktigt. Detta kan du göra inom sex månader efter satt studieomdöme.
Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyghttps://www.folkhogskola.nu

Studievägledning
Under våren 2024 har Mullsjö folkhögskola hjälp av Lena Rundquist. Lena jobbar som SYV på June folkhögskola. Har du frågor/funderingar, lyssna med din klass/kursföreståndare som hjälper dig vidare.

Telefoner
för utgående samtal finns i Skogshöjden (tillgänglig dygnet runt).

Uppföljning
Dina lärare genomför regelbundet samtal i olika former med dig för att följa upp hur dina studier utvecklar sig.

Utvärdering
Du kommer att vara med om flera utvärderingar under året. På vårterminen gör vi en större utvärdering som rör hela det senaste läsåret på flera områden. Lärarna kommer också att utvärdera sina lektioner/kurser. Även andra utvärderingar kan förekomma av olika slag. Det är viktigt att du deltar i dessa utvärderingar och på så sätt hjälper oss att göra en förhoppningsvis bra skola ännu bättre.

Vanliga frågor
Om du undrar över något särskilt när det gäller dina folkhögskolestudier, t ex vilka kriterierna är för hur ett studieomdöme sätts eller något annat av mer allmängiltig karaktär kan du läsa det på Folkhögskolornas informationstjänsts (FIN) hemsida www.folkhogskola.nu eller gå direkt till länken:
https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola

Åtgärder vid disciplinbrott
hoppas vi inte du skall bli drabbad av alls, men vi måste ha vissa regler för att skollivet ska fungera för alla som går här.

De skäl som kan leda till disciplinära åtgärder är:

 • Drog- eller alkoholpåverkan/innehav i skolans lokaler och område.
 • För hög frånvaro utan läkarintyg.
 • Kränkande behandling/mobbing av studiekamrat eller personal.
 • Kriminella handlingar riktade mot skolan eller skolans kursdeltagare/personal.

Den normala gången för disciplinbrott, även om individuella hänsyn kan tillämpas, är att rektor:

 • Ger varning muntligt eller skriftligt. I samband med detta bekräftar du att du mottagit en varning.
 • Om bättring inte sker kan avskiljande från undervisningen ske.
 • Avskiljning blir också fallet om du inte efter att varning getts, inom sju dagar, bekräftat att du mottagit en varning.

Kriminella handlingar polisanmäls och kan leda till omedelbar avskiljning utan varningar.

Du som bor på internatet har skrivit under ett hyreskontrakt där du accepterat de ordningsregler som föreskrivs.

Handlingsplan vid alkohol och drogbruk

… inför läsåret

I samband med antagning informeras sökande elev om skolans drogpolicy. I de fall antagningsintervjuer hålls ställs frågan om drogfrihet och policyn förklaras. Berättar du då om ett tidigare eller pågående missbruk gäller följande:

 • Om du har varit drogfri ett år eller mer, och detta är dokumenterat, anses inte missbruket vara ett hinder för antagning. Kontakt med tidigare behandlare är önskvärd och du erbjuds stödsamtal på frivillig basis.
 • Om du har eller misstänks ha pågående missbruk eller varit drogfri kortare period än ett år, tas du inte in som deltagare, såvida inte synnerliga skäl talar för ett undantag. En grundförutsättning för att ett sådant undantag skall göras är att du känns vid ditt missbruk och har en etablerad kontakt med missbruksvård genom socialtjänst, behandlingsenhet eller erkänd självhjälpsorganisation. En kontakt med ansvarig behandlare tas i ett sådant läge och ett kontrakt som noga reglerar förutsättningarna skrivs under i samband med antagningen och följs upp under läsåret.

… vid alkohol och drogförseelser under läsåret

Vid misstanke om påverkan kan skolan kräva drog- och alkoholtester innan du får fortsätta dina studier. Ett drogtest är frivilligt. Om du nekar att testa dig kommer detta att betraktas som ett positivt testresultat.

Om ett drogtest visar positivt stängs du av från undervisning och skolans internat med omedelbar verkan.