Kamratförbundet

Kamratförbundet är en av skolans tre ”ägare”. Vi utser varje år huvudmän, som sedan väljer styrelse och beslutar om skolans ekonomi.

Kamratförbundets styrelse träffas några gånger per år. Samtliga är fd deltagare eller personal på skolan. De främsta ärendena gäller hur man ska genomföra återträffar för fd deltagare samt dela ut stipendier till deltagarna.
Vi försöker vara en länk mellan fd deltagare och skolan. Tillsammans med skolan försöker vi hålla reda på adresser till fd deltagare, bl a för att hjälpa till att arrangera återträffar.

Kamratförbundets styrelse består av nuvarande och fd deltagare och lärare. Ordförande är Jeanette Axenfjord, lärare på skolan.

Stipendier

Kamratförbundet delar varje år ut ett eller flera stipendier till deltagarna på skolan. Vi vill stötta nuvarande elever, som vill göra något extra, t ex, utlandspraktik, ett besök i Taizé eller uppmuntra en deltagare som tar ett speciellt ansvar. Vi tar tacksamt emot bidrag till dessa stipendier.

Swisha till Kamratförbundet på nr: 123 321 9607

Kamratförbundets styrelse