Drogpolicy


Mullsjö folkhögskola vill erbjuda möjligheter till en varierad och bra utbildning i en stimulerande miljö. För Mullsjö folkhögskola är det viktigt att denna inlärningsmiljö är drogfri när det gäller skolans deltagare och personal. Deltagare ska också kunna bo på Mullsjö folkhögskolas internat och veta att miljön är drogfri.

I skolans måldokument står det: Mullsjö folkhögskolas […]Verksamhet grundas på en kristen grundsyn och genomförs i drogfri miljö. För att detta skall fungera är innehav och användning av alkoholhaltiga drycker, narkotikapreparat och dopingpreparat förbjudet inom skolans område och i samband med skolans aktiviteter. Det är likaså förbjudet att uppträda drogpåverkad under skolans aktiviteter. Detta gäller även schemalagd tid i samband med studiebesök, resor och andra arrangemang där skolan är ansvarig. Om fri tid anges i dessa sammanhang medför det ansvarstagande hos deltagarna så att skolarbete och gruppen ej påverkas negativt.

Läs mer ”Åtgärder vid disciplinbrott”