Studieekonomi

För dig som har behov av någon form av ekonomiskt stöd för dina studier:
Gå  in på nedanstående länk och läs vidare om vad som gäller just för dig.
Studiestödsformer på folkhögskola

Studier vid folkhögskolan berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Studiemedel består av studiebidrag (bidraget är inte skattepliktigt) och studielån.
Du kan få studiemedel på 100, 75 eller 50 procent av heltidsstudier. Nedan hittar du de maximala beloppen för heltidsstudier fr o m 2024. För dig som fyller 20 år det året utbildningen påbörjas:

  • Generellt bidrag 997 kr /vecka
  • Lån 2 292 kr /vecka
  • Max belopp 3 289 kr /vecka

Hur det går till

Så fort du har fått besked om antagning kan du söka studiefinansiering via www.csn.se. Vänta inte med att ansöka om studiemedel till terminsstart, då kan det gå lång tid in på terminen innan du får dina pengar.
Vi meddelar CSN att du är antagen till utbildning hos oss och skickar dina person- och studieuppgifter till CSN.
Du kan vid ansökan antingen identifiera dig med personlig kod som du ansöker om hos CSN, eller e-legitimation.
Du ansvarar för att CSN har riktiga uppgifter om dina studier och att du anmäler alla ändringar.

Ansökan om studiemedel

Du kan få studiemedel för högst ett år i taget och retroaktivt för högst fyra veckor efter det att din ansökan kommit in till CSN. Du kan välja att enbart söka bidraget, att söka färre antal veckor bidrag och lån än maximalt, eller att söka färre låneveckor än bidragsveckor. Söker du färre veckor, t ex hälften av veckorna, kommer CSN att betala ut fullt studiemedel den första halvan av terminen och sedan inget. Du kan inte begära att få utbetalning för ex varannan vecka.

Läs mer

Du kan hitta mer information om CSN och studiemedel/hjälp mm på www.csn.se bl a utförliga tabeller om belopp mm.