Volontärer

På folkhögskolan finns EU-volontärer via organisationen PeaceWorks, som bl.a. hjälper till med serveringen i
Café Bernhard och i Boden för rättvis handel.