Antagningsprinciper och antagningsprocess

Principer

Mullsjö folkhögskola har följande grunder för att prioritera och anta studerande till de långa kurserna:

Kriterier

Vad gäller på Mullsjö folkhögskola?

Utbildningsbakgrund Information om tidigare utbildningar ska du bifoga ansökan. Till Allmän kurs prioriteras sökande med kort tidigare utbildning. Söker du till eventuell kurs på eftergymnasial nivå ska du ha genomgått 3-årigt gymnasium eller motsvarande.
Arbetslivserfarenhet Information om arbetslivserfarenhet ska du bifoga ansökan. Arbetslivserfarenhet prioriteras.
Referenter Som sökande ska du ange referenter. Referenternas utlåtande kan avgöra om du antas till kursen.
Personligt brev Du som söker ska bifoga ett personligt brev där det framgår varför du söker till Mullsjö folkhögskola. Brevet kan avgöra om du antas till kursen eller ej.
Arbetsprover Till utbildningar som lärarrådet särskilt bestämt ska du bifoga arbetsprover till din ansökan. Arbetsproverna kan avgöra om du antas till kursen.
Ålder Du måste vara 18 år för att kunna söka till Mullsjö folkhögskola. Någon övre åldersgräns finns inte. Skolan eftersträvar att få deltagare i olika åldrar på kurserna.
Särskilda skäl Du kan åberopa särskilda skäl att få studera på Mullsjö folkhögskola. Om särskilda skäl ska avgöra om du ska antas ska det först behandlas i lärarrådet.

Processen

Mullsjö folkhögskola arbetar vid antagningen av deltagare till de långa kurserna efter principen att skapa en så bra grupp som möjligt. Vi vet att en viktig del av inlärningen sker tillsammans med andra och därför är arbetet tillsammans med andra så viktig.

Det innebär inte att gruppen ska vara sammansatt med så lika personer som möjligt, tvärtom eftersträvar vi att få grupper där vi blandar människor med olika ålder, kön, erfarenhet, ursprung, förutsättningar och funktionsnedsättningar.

Själva antagningsprocessen på Mullsjö folkhögskola följer följande schema:

Steg i antagningsprocessen

Vad gäller på Mullsjö folkhögskola?

Sista ansökningsdag Till Allmän kurs kan du söka kontinuerligt fram till kursstart i augusti eller i januari.Vi har olika ansökningstider till övriga kurser, beroende på vilken kurs du söker. Sista ansökningsdag för de olika kurserna, framgår av information på hemsidan. Det kan finnas platser kvar efter sista ansökningsdag. Vi får också återbud från deltagare som antagits, men som inte kan ta den plats de erbjuds. Därför kan du skicka in sin ansökan även om sista ansökningsdag har passerats.
Ansökningens utformning Du ansöker till våra utbildningar i första hand via Schoolsoft. Det går även att skicka in ansökan per brev. Bifoga betyg och intyg från skolor och kurser du har gått och intyg från arbeten du har haft. Bifoga även ett personligt brev med en beskrivning av dig själv och varför du söker kursen. Du ska också i din ansökan hänvisa till referenter. Det ska vara personer som känner dig väl men inte alltför nära, t.ex. arbetsgivare, arbetskamrater eller lärare och inte din sambo, nära släkting eller bästa kompis. På hemsidan anges att du till vissa utbildningar ska bifoga arbetsprover. Om du söker till en kurs som kräver arbetsprover och inte sänder in några sådana kommer din ansökan inte att behandlas.
När ansökan nått Mullsjö folkhögskola När vi fått din ansökan registreras den på skolan. Vi sänder inom 7 dagar ett mejl eller brev till dig där vi bekräftar att din ansökan kommit till Mullsjö folkhögskola och ber dig också komplettera din ansökan om den inte är fullständig.
Antagning Vi påbörjar antagningen till höstterminen i början av våren och antar därefter löpande i mån av plats fram till kursstart. För ansökningar till vårterminen börjar antagningar i november månad. För bäst chans till plats bör din ansökan vara inne senast till 15 maj.  Vi har i regel fler sökande än vi har kursplatser. Du som inte antas direkt kan bli reserv under förutsättning att du uppfyller de antagningskrav som finns. 
Besked om antagning Du får besked om du är antagen senast tre veckor efter sista ansökningsdag. att vi har fått din ansökan. Om du placeras som reserv antas du till kursen om någon lämnar återbud. Sådana återbud kan komma när som helst i perioden maj till augusti, respektive november till januari. Om du inte antogs till kursen kan det bero på att kursen är fulltecknad eller att arbetsprover eller ansökningshandlingar är ofullständiga. Ett besked om att du inte antagits till kursen kan också bero på att du inte fyller de krav vi ställer för att delta i kursen eller de informationer som skolan fått av de referenter du angivit.
Vad händer med ansökningshandlingarna? Om du antas till en kurs på Mullsjö folkhögskola registreras du i skolans dataregister över kursdeltagare. Dina ansökningshandlingar sparas i skolans arkiv under 2 år. Intyg från studietiden på Mullsjö folkhögskola, sparas i skolans arkiv i 70 år.
Vem får ta del av ansökningshandlingarna? Mullsjö folkhögskola behandlar ansökningshandlingarna med stor försiktighet. Det innebär att det är dokument som bara personal på Mullsjö folkhögskola har tillgång till. I dataregister görs inga noteringar i dina ansökningshandlingar om dig som sökande förutom namn, adress, personnummer, vilken kurs du sökt till samt intygsunderlag. Har du skyddad identitet förvaras dina handlingar i låst arkiv. Registrering i dataregistret sker på sådant sätt att ditt namn aldrig kommer med på några utskrivna listor.