Styrelsen

Mullsjö folkhögskolas styrelse

Dan Ahnberg, ordförande
e-postadress: dan.ahnberg@bilda.nu

Siv Fransson, vice ordförande
e-postadress: sivfransson@telia.com

Jonatan Hjälte
Bo Johansson
Tomas Jönsson
Marina Hannus
Malin Thulin
Håkan Johansson
Annika Freding