Styrelsen

Mullsjö folkhögskolas styrelse

Karin Hultberg, ordförande
e-postadress: karin.hultberg@gmail.com

Siv Fransson, vice ordförande
e-postadress: sivfransson@telia.com

Dan Ahnberg
Filippa Millenberg
Tomas Jönsson
Marina Hannus
Malin Thulin
Håkan Johansson
Annika Freding