Skoldemokrati

Arbetsgrupper och råd

På Mullsjö folkhögskola deltar många deltagare i någon av dessa arbetsgrupper och råd som arbetar för allas bästa, trivsel och utbyte:

  • Deltagarråd
  • Kultur- och fritidsgrupp
  • Internatråd
  • Miljöråd
  • Inforåd m fl

Deltagarrådet

Till deltagarrådet utser varje klass en representant. I deltagarrådet lyfts frågor som är angelägna för hela deltagarkåren och för studiemiljön på skolan. Klassen utser också en suppleant. Deltagarrådet utser en representant i skolans styrelse och en till lärarrådet.

Kultur- och fritidsgruppen

Kultur- och fritidsgruppen bevakar vad som händer på det kulturella planet i närområdet. Den brukar ordna resor till bl a teater- och musikalföreställningar till mycket förmånliga priser. Ofta tillämpar vi ”tjugan” som innebär att du endast betalar 20:- och skolan hela mellanskillnaden. Vidare ordnar kultur- och fritidsgruppen med författarbesök och andra föreläsare. Dessutom arrangerar man olika fritids- och idrottsaktiviteter såväl på skoltid som efter den samma.

Internatråd

Till internatrådet väljs en elev från varje uppgång. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar frågor som berör boendet.

Miljöråd

Skolans miljöråd arbetar med övergripande miljöfrågor, i stort som smått. Till rådet väljs förutom personal 2 elevrepresentanter som utses av elevrådet.

Infogruppen

Infogruppen ansvarar för det övergripande externa informationsarbetet som annonsering, hemsidans innehåll, deltagande i mässor och framtagande av affischer och prospekt.

Måndagsinfo

Varje måndag förmiddag hålls ett informationsmöte innan fikarasten i Grundtvigsalen, skolans aula. Här ges möjlighet för så väl deltagare, personal och skolledning att ge information eller ta upp gemensamma frågor.